Certyfikaty

Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny – Anna Brzozowska

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy – Mariusz Janota

Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny – Janusz Gajda

Certyfikaty

Obecnie ETC-PZL Aerospace Industries posiada następujące certyfikaty:

  • Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 (projektowanie, wytwarzanie i serwisowanie symulatorów, urządzeń treningowych i oprogramowania) AQAP-2110:2016 (projektowanie, wytwarzanie i serwisowanie symulatorów, urządzeń treningowych i oprogramowania),
  • Koncesja nr B-369/2003 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • Certyfikat Systemu Zarządzania w zakresie: wytwarzania symulatorów, urządzeń treningowych i oprogramowania z zachowaniem kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli,
  • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 0937H,
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulami: “Poufne”, “EU  CONFIDENTIAL”, “NATO CONFIDENTIAL”
  • Certyfikaty potwierdzające spełnienie obowiązujących norm i wymagań przez wyroby wyprodukowane przez ETC-PZL Aerospace Industries.

 
FORMULARZ KONTAKTOWY