Certyfikaty

Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny – Robert Boroch

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy – Mariusz Janota

Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny – Janusz Gajda

 

Certyfikaty

Obecnie ETC-PZL Aerospace Industries posiada następujące certyfikaty:

 • Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością:
   ISO 9001:2015 (projektowanie, wytwarzanie i serwisowanie symulatorów, urządzeń treningowych, oprogramowania)
  AQAP 2110:2016 (projektowanie, wytwarzanie i serwisowanie symulatorów, urządzeń treningowych i oprogramowania)
  AQAP 2210:2015 (tworzenie, powielanie, dostawa i utrzymanie oprogramowania),
 • Koncesja nr B-369/2003 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Certyfikat nr W-85/8/2019 na: wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną, tranzyt, przywóz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym
 • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 0937H,
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulami: “Poufne”, “EU  CONFIDENTIAL”, “NATO CONFIDENTIAL”
 • Certyfikaty potwierdzające spełnienie obowiązujących norm i wymagań przez wyroby wyprodukowane przez ETC-PZL Aerospace Industries.

 
FORMULARZ KONTAKTOWY