ETC CORPORATE

ats-main

William F Mitchell ETCEnvironmental Tectonics Corporation (ETC) została założona w roku 1969 celem stworzenia precyzyjnych symulacji środowiskowych.
Pierwszym ważnym wyrobem była Komora Szybkiej Dekompresji dla Marynarki Wojennej. Jej unikalny system konstrukcji i sterowania zapewnił podstawową technologię dla potrzeb rozwijania dalszych wyrobów ETC, takich jak Systemy Biomedyczne ETC, Systemy Sterylizacji ETC oraz linia Systemów Testowania i Symulacji ETC.

 System Szkolenia Załóg ETC Gyrolab Ze względu na zapotrzebowanie na wyroby, które służyłyby do szkoleń pilotów i załóg samolotów powołano ATS – Aircrew Training Systems (Ośrodek Systemów Szkolenia Załóg)AMTI – The AeroMedical Training Institute (Instytut Szkolenia Aero-Medycznego). Przy pomocy sprzętu aero-medycznego stosowanego w 80 krajach świata oraz dzięki wyposażeniu ATS ETC i kursom szkoleniowym w AMTI, szkoli się i kształci najlepszych pilotów świata.

W 1994 roku ETC stworzyło ADMS – Advanced Disaster Management Simulator (Zaawansowany Symulator Zarządzania Kryzysowego). ETC Simulation — z siedzibą
w Orlando na Florydzie, koncentruje się na dostarczaniu systemów symulacji rzeczywistości wirtualnej na potrzeby zarządzania kryzysowego, reagowania w czasie klęsk oraz zapewnienia bezpieczeństwa państwa. ETC jest przekonana, że ADMS stanowi przyszłość dla efektywnego i ekonomicznego szkolenia dowódców akcji ratowniczych w czasie wypadków oraz zespołów zarządzania w czasie klęsk, na wszystkich poziomach dowodzenia, od działań podejmowanych w miejscu zdarzenia, do koordynacji i planowania poza nim.
W roku 1998 ETC nabyło większość udziałów w MP-PZL Aerospace Industries, obecnie funkcjonującym jako ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. Produkowane przez ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o symulatory lotu i pojazdów wykorzystywane są przez międzynarodowych odbiorców cywilnych i wojskowych, przy czym ich osiągnięcia techniczne oraz oprogramowanie i symulacja wizualna są stosowane we wszystkich wyrobach ETC.
ATFS-400 Phoenix Wirówka przeciążeniowa W celu zapewnienia wiernego odwzorowania odczuć związanych z przeciążeniami występującymi w samolotach wojskowych ETC opracowało ATFS – Authethic Tactical Flight Training Systems (Dynamiczne Symulatory Misji Bojowych), które są alternatywą dla zaawansowanych symulatorów z klasycznym układem ruchu. ATFS zapewnia rzeczywiste oddziaływania fizjologiczne związane z lotem i realizacją kompletnych misji bojowych. System ATFS oferuje najbardziej wszechstronne szkolenie, możliwe dzięki zastosowaniu układu wizualizacji z Rozszerzonym Polem Widzenia (EFOV), bardzo wiernemu odtworzeniu kokpitów samolotów, realistycznej symulacji tła dźwiękowego oraz zapewnieniu rzeczywistych przeciążeń związanych z lotem.

Trening w NASTAR CenterW 2007 roku ETC otworzyło NASTAR Center – The National AeroSpace Training And Research Center (Narodowe Centrum Szkoleniowo-Badawcze Przestrzeni Powietrznej) wkraczając tym samym na komercyjny rynek technologii kosmicznych.
NASTAR Center jest obiektem światowej klasy, który zapewnia szkolenia i zaplecze badawcze dla przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz jedynym certyfikowanym cywilnym obiektem szkoleniowym FAA – Federal Aviation Agency (Federalna Agencja Lotnictwa) dla potrzeb kosmonautyki na całym świecie. NASTAR Center obsługuje 5 zasadniczych gałęzi: Lotnictwo Wojskowe, , Badania, Lotnictwo CywilneEdukację. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii układów ruchu i symulacji, NASTAR Center stawia sobie za cel w sposób nowatorski stwarzać odpowiednie warunki firmom, organizacjom i osobom prywatnym do inwestowania w technologie kosmiczne, zapewniając im jak najwyższe zyski.

ATFS-400 w NASTAR CenterPowstałe w okresie czterdziestu lat innowacji urządzenia treningowe ETC nie mają sobie równych w symulacji środowiskowej wykorzystywanej dla potrzeb szkolenia, przeprowadzania prób oraz badań i rozwoju. Przez ostatnie cztery dziesięciolecia ETC rozszerzyło swój światowy zasięg od jednego obiektu na przedmieściach Filadelfii po utrzymywanie instalacji eksploatacyjnych w ponad 90 krajach, z oddziałami w USA, Europie, Azji, Polsce, Turcji oraz Egipcie.

Nasza Misja
ETC konsekwentnie dąży do tego, by być liderem w zakresie technologii i jakości, służąc
w każdej dziedzinie swojej działalności temu, co uczyni nasz świat bezpieczniejszym, bardziej wydajnym i przyjaznym miejscem. Wywiązując się z naszych zobowiązań i rozwijając poziom technologii tych wyrobów, mamy na uwadze przede wszystkim korzyść i zadowolenie naszych klientów. Nasza firma chce być dobrym obywatelem świata we wszystkim co robi, włączając w to każdą interakcję z naszymi nieocenionymi klientami. Dlatego każda interakcja to pozytywne i cenne doświadczenie stanowiące najwyższą wartość dla naszych akcjonariuszy.
FORMULARZ KONTAKTOWY