ETC-PZL Historia
ETC-PZL Aerospace Industries

Historia naszej firmy sięga 1984 r., kiedy to w ramach Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL “Warszawa – Okęcie” utworzony został wydział do realizacji programów budowy symulatorów lotniczych. W 1988 r. na bazie wspomnianego wydziału powołano Samodzielny Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy Systemów Symulacyjnych i Elektronicznych, który w 1991 r. został przekształcony w samodzielną spółkę handlową.

Jej udziały należą obecnie do notowanej na amerykańskiej giełdzie firmy Environmental Tectonics Corporation oraz firmy AIRBUS Poland S.A.

Nasza działalność rozpoczęła się od modernizacji i serwisu kabin treningowych samolotu myśliwskiego MiG-21. Pierwszym samodzielnie zaprojektowanym i zbudowanym urządzeniem był symulator lotu samolotu myśliwskiego MiG-21 bis, który w 1991 r został dostarczony do jednego z pułków myśliwskich Wojsk Lotniczych. Był to pierwszy w Polsce symulator wykonany całkowicie w technice cyfrowej. Równolegle podjęto prace związane z projektowaniem i wykonaniem symulatora lotu samolotu szkolno-bojowego I-22 Iryda wraz z układem ruchu o sześciu stopniach swobody. W związku z zakończeniem programu budowy wspomnianego samolotu, symulator został przystosowany do celów badawczych i zainstalowany w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Obecnie jest on wciąż wykorzystywany w różnego rodzaju programach badawczych, w tym między innymi do selekcji kandydatów do zawodu pilota wojskowego.

Sukces obu programów i wysokie oceny użytkowników sprawiły, że Ministerstwo Obrony Narodowej RP powierzało nam realizacje kolejnych zadań. Były to między innymi kompleksowe symulatory lotu samolotów szkolno-treningowych TS-11 ISKRA i PZL-130 ORLIK, samolotu bojowego Su-22M4 oraz śmigłowca W-3WA SOKÓŁ. Przedmiotem zamówień były również symulatory z uproszczonym systemem wizualizacji, symulatory katapultowania oraz różnego typu urządzenia treningowe. Z kolei dla Wojsk Lądowych ETC-PZL Aerospace Industries wspólnie z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM Gliwice zaprojektowała i wykonała kompleksowy symulator czołgu PT-91. Niezależnie od realizacji programów wojskowych, na zamówienie Polskich Kolei Państwowych wykonaliśmy kompleksowy symulator lokomotywy EP09 oraz system wizyjnego monitorowania wagonów. System ten jest także użytkowany przez kolej ukraińską.

W 1998 r. rozpoczęliśmy realizację wspólnych projektów z amerykańską firmą Environmental Tectonics Corporation. Nasza firma dostarcza między innymi oprogramowanie symulacyjne oraz oprogramowanie środowiska wirtualnego, w tym także baz danych terenu rzeczywistego, do różnego typu symulatorów i urządzeń treningowych. Są to przede wszystkim symulatory do treningu orientacji przestrzennej, symulatory instalowane na wirówkach przeciążeniowych do treningu pilotów w wykonywaniu misji bojowych, a także systemy do treningu personelu dowodzącego podczas różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych.

Ważnym etapem w rozwoju firmy było zawarcie w 2004 r. z amerykańską firmą L-3 Communications Link Simulation and Training kontraktu związanego z dostawą symulatorów i urządzeń treningowych samolotów F-16 C/D dla Sił Powietrznych RP. W ramach realizacji tego programu nasza firma była odpowiedzialna między innymi za montaż trzech zestawów kabin symulatorów lotu i stanowisk instruktora, opracowanie pełnej bazy danych terenu do systemu wizualizacji, a także za dostawę dwóch symulatorów do treningu procedur katapultowania. Należy podkreślić, że symulatory te zostały w pełni zaprojektowane i wykonane przez specjalistów z ETC-PZL Aerospace Industries.

Obecnie, w efekcie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, nasza oferta została znacznie rozszerzona.
FORMULARZ KONTAKTOWY