Usługi serwisowe
ETC-PZL Aerospace Industries

Swoim klientom zapewniamy kompleksową obsługę serwisową naszych produktów, zarówno gwarancyjną jak i pogwarancyjną. W przypadku zakupu nowego produktu, zapewniamy jego instalację u klienta oraz szkolenie personelu. W czasie trwania eksploatacji urządzenia nasi wykwalifikowani pracownicy w ramach obsługi serwisowej zajmują się usuwaniem zgłaszanych niesprawności, wykonywaniem obsług wyższego rzędu oraz okresową wymianą sprzętu komputerowego, układu prezentacji obrazu i układu ruchu. W razie potrzeby modernizujemy i aktualizujemy nasze produkty.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego serwisu prosimy o kontakt: serwis@ai.com.pl tel. (+48-22) 846-54-17 wew. 109.
FORMULARZ KONTAKTOWY