Symulatory do szkolenia kierowców
ETC-PZL Aerospace Industries

Oferowane przez ETC-PZL Aerospace Industries symulatory w istotny sposób ułatwiają opanowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności bezpiecznego prowadzenia samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów niemal w każdych warunkach drogowych. Są one również niezwykle pomocne w zdobywaniu doświadczenia w postępowaniu kierowcy w przypadku awarii poszczególnych systemów i instalacji pojazdu, rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń i reagowaniu w sytuacjach niebezpiecznych w ruchu drogowym, a także opanowaniu umiejętności jazdy ekonomicznej. Symulatory z powodzeniem mogą być także wykorzystywane do oceny predyspozycji kandydatów do zawodu kierowcy. Ze względu na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314), swoją ofertą w sposób szczególny pragniemy zainteresować Ośrodki Szkolenia Kierowców i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Nasze symulatory mogą być wyposażone w uproszczone elementy sterowania, kabinę uniwersalną lub wierną replikę kabiny wybranego autobusu bądź samochodu ciężarowego. Możliwe jest również stosowanie zamiennie kabin autobusu i samochodu ciężarowego na jednym urządzeniu. W połączeniu z możliwością konfiguracji pojazdu (samochód ciężarowy z przyczepą lub bez, ciągnik siodłowy z naczepą, rodzaj zabudowy, rodzaj i masa przewożonego ładunku, rozstaw i liczba osi) daje to bardzo szerokie możliwości szkolenia z wykorzystaniem jednego symulatora zamiast kilkunastu pojazdów. Oprócz stanowiska kierowcy, symulator wyposażony jest w stanowisko instruktora, który przygotowuje scenariusz ćwiczenia i nadzoruje jego przebieg. Przygotowując scenariusz poszczególnych ćwiczeń instruktor ma możliwość wyboru między innymi:

  • konfiguracji pojazdu (np. samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy z naczepą lub cysterną) oraz przewożonego ładunku,
  • rejonu jazdy,
  • rodzaju dróg i stanu ich nawierzchni,
  • warunków atmosferycznych, pory roku i pory doby,
  • natężenia ruchu drogowego,
  • awarii wybranych systemów pojazdu.

Ponadto instruktor ma możliwość sterowania wybranym pojazdem uczestniczącym w ruchu drogowym.

Oprogramowanie symulatora zapewnia wierne odwzorowanie charakterystyk dynamiki ruchu symulowanego pojazdu w całym zakresie eksploatacji z uwzględnieniem wybranej konfiguracji pojazdu i warunków otoczenia, a także parametrów pracy jego systemów i wyposażenia. Charakterystyki te są opracowywane na podstawie wyników badań poligonowych danego typu pojazdów. W celu spotęgowania wrażenia ruchu kabina symulatora może być zabudowana na ruchomej platformie o sześciu stopniach swobody, tak aby symulator spełniał wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie urządzeń do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Dla zapewnienia poczucia realizmu symulacji duże znaczenie odgrywa system wizualizacji. Stworzony przez nas system generuje i wyświetla bardzo realistyczny obraz widziany z kabiny symulatora. Wirtualne środowisko, w którym porusza się symulowany pojazd obejmuje zróżnicowany teren (nizinny lub górski, niezabudowany lub zabudowany, w tym teren wielkomiejski) wraz z jego pełną infrastrukturą, a także bogaty zbiór trójwymiarowych obiektów ruchomych (inne pojazdy, w tym pojazdy szynowe oraz piesi). System dźwiękowy symulatora generuje podstawowe odgłosy słyszane przez kierowcę podczas prowadzenia pojazdu, a także zapewnia łączność ze stanowiskiem instruktora. Dodatkowo z symulatorem może być dostarczone stanowisko analizy i oceny przebiegu ćwiczenia.
 
FORMULARZ KONTAKTOWY