Akcje ratownicze

Opracowany przez ETC we współpracy z naszą firmą ADMS (Advanced Disaster Management Simulator) to system zaprojektowany z myślą o szkoleniu i treningu personelu kierującego prowadzeniem akcji ratowniczych podczas różnego rodzaju katastrof, klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych, pożarów, wypadków komunikacyjnych, awarii przemysłowych i wycieków substancji niebezpiecznych. Symulator pozwala na trening koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów ratowniczych oraz pomiędzy różnymi służbami. System ADMS polecany jest przede wszystkim dla:

  • brygad antyterrorystycznych,
  • straży pożarnej,
  • policji,
  • służb medycznych,
  • sztabów kryzysowych,
  • jednostek obrony cywilnej.FORMULARZ KONTAKTOWY