Aktualności

Print Friendly, PDF & Email


Zakończenie realizacji projektu rozwojowego „Budowa prototypu symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych”


W dniu 29.06.2012 r. zakończono realizację prac objętych projektem rozwojowym pn. „Budowa prototypu symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych”. Projekt realizowany był w ramach umowy z NCBiR przez konsorcjum naukowo-produkcyjne utworzone przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (lider) i ETC-PZL Aerospace Industries. Efektem prac jest opracowanie i zbudowanie jednego z najbardziej zaawansowanych na świecie symulatorów do szkolenia i treningu doskonalącego w zakresie dowodzenia operacjami policyjnymi.
Symulator umożliwia kompleksowe szkolenie oficerów Policji na poszczególnych poziomach dowodzenia (strategicznym, taktycznym i wykonawczym) warunkach pełnej integracji działań poszczególnych uczestników prowadzonej operacji, z wykorzystaniem sprzętu i zaplecza logistycznego oraz obowiązujących procedur operacyjnych. Szkolenie odbywa się w trójwymiarowym, w pełni realistycznym środowisku wirtualnym, które obejmuje teren rzeczywisty wybranych rejonów Warszawy. Generowany przez system komputerowy obraz jest widziany przez poszczególnych uczestników ćwiczenia odpowiednio do ich aktualnego umiejscowienia. Wysoki poziom wierności odwzorowania środowiska, przestrzenny system dźwiękowy oraz wykorzystywanie rzeczywistych środków łączności potęguje wrażenie realizmu.
Zbudowany w ramach projektu symulator został bardzo wysoko oceniony przez oficerów Policji uczestniczących w prowadzonym na nim ćwiczeniach.
Foward-Looking Statement: This press release contains forward-looking statements, which are based on management's current expectations and are subject to uncertainties and changes in circumstances. Words and expressions reflecting something other than historical fact are intended to identify forward-looking statements, but are not the exclusive means of identifying such statements. The Company's actual results could differ materially from those anticipated in forward-looking statements as a result of a variety of factors, including those discussed in "Risk Factors" included in the Company's most-recent Annual Report on Form 10-K filed with the United States Securities and Exchange Commission. We caution you not to place undue reliance on these forward-looking statements.Powrót do aktualności

FORMULARZ KONTAKTOWY