Kontakt


 
ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
POLSKA
 
www.ai.com.pl
 
Sekretariat:
postbox@ai.com.pl
Telefon: (+48-22) 846-54-17
Fax: (+48-22) 846-54-18
 
Dział marketingu:
marketing@ai.com.pl
Telefon: (+48-22) 846-54-17 wew. 129
 
Serwis:
serwis@ai.com.pl
Telefon: (+48-22) 846-54-17 wew. 109

Dane firmowe:
Numer Identyfikacji Podatkowej 522-01-01-817
Sąd Rejonowy dla M. St.Warszawy w Warszawie
KRS 0000010025, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wniesiony Kapitał Zakładowy wynosi 1 000 000,00 PLN
FORMULARZ KONTAKTOWY