Symulatory katapultowania
ETC-PZL Aerospace Industries

Decyzja o katapultowaniu należy do najtrudniejszych jakie czasami muszą podejmować piloci samolotów wojskowych. Zazwyczaj towarzyszy jej zaskoczenie, brak możliwości dokonania pełnej analizy zaistniałej sytuacji, deficyt czasu oraz znaczny stres. Mimo stosowania coraz bezpieczniejszych systemów ratowniczych sam proces katapultowania zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Dodatkowym problemem jest również fakt, że nie jest możliwe trenowanie tego typu działania w warunkach rzeczywistych. Z tych względów proces właściwego przygotowania załóg do katapultowania jest szczególnie istotnym elementem szkolenia pilotów samolotów wojskowych.

Do realizacji tego odpowiedzialnego zadania ETC-PZL Aerospace Industries oferuje specjalnie opracowane w tym celu symulatory.

Symulatory do treningu katapultowania (egress procedure trainers) umożliwiają szkolenie w pełnym zakresie procedur obowiązujących dla danego typu samolotu i zainstalowanego w nim fotela katapultowego. Bardziej zaawansowane wersje symulatora dodatkowo pozwalają pilotowi na śledzenie i ocenę rozwoju sytuacji awaryjnej podczas lotu i wyboru właściwego momentu na podjęcie decyzji o katapultowaniu.
Symulator składa się z następujących elementów:

  • kabiny symulatora,
  • stanowiska instruktora,
  • systemu komputerowego,
  • instalacji pneumatyczne,j
  • instalacji elektrycznej.

Kabina symulatora odwzorowuje uproszczoną kabinę pilota danego typu samolotu. Wyposażona jest w dokładną replikę fotela katapultowego, właściwego dla danego typu samolotu, a także w elementy wyposażenia wysokościowo -ratowniczego związanego z procesem katapultowania. W wersji zaawansowanej dodatkowe wyposażenie kabiny stanowi zestaw podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych i wskaźników, które informują pilota o parametrach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo lotu.
Stanowisko instruktora jest przeznaczone między innymi do:

  • sterowania pracą symulatora,
  • przygotowania scenariusza ćwiczenia,
  • monitorowania i rejestracji przebiegu ćwiczenia,
  • kontroli sprawności technicznej poszczególnych systemów symulatora.

style=”float:left;” Symulator do treningu procedur katapultowania samolotu F16

Podejmując decyzję o katapultowaniu pilot przyjmuje prawidłową pozycję w fotelu i uruchamia system. Przyjęcie prawidłowej pozycji pozwala uniknąć urazów będących następstwem dużych przeciążeń występujących podczas rzeczywistego katapultowania. Z tych względów w symulatorze jest ona kontrolowana przez zestaw czujników zamontowanych w poszczególnych elementach fotela. Po uruchomieniu systemu następuje ściągnięcie pasów i wyrzucenie fotela z kabiny wzdłuż metalowych prowadnic. Przeciążenie podczas symulowanego katapultowania może zawierać się w przedziale od 3 do 10 g.
Szczegółowa konfiguracja symulatora jest uzależniona od indywidualnych wymagań użytkownika.
ETC-PZL Aerospace Industries wykonała dotychczas symulatory katapultowania do samolotów szkolno-treningowych TS-11 Iskra i PZL-130 Orlik, a także do samolotów bojowych, między innymi do F–16C/D. Symulatory te są użytkowane przez siły powietrzne zarówno Polski jak i innych krajów.
FORMULARZ KONTAKTOWY