Lotnicze przyrządy gimnastyczne

Lotnicze Przyrządy Gimnastyczne (LPG) odgrywają bardzo istotną rolę w procesie przygotowania zarówno kandydata do zawodu pilota jak również personelu latającego.

Badania przeprowadzane w wielu obiektach lotniczych i kosmonautycznych udowodniają, że systematyczne ćwiczenia wykonywane na lotniczych przyrządach gimnastycznych wywierają bardzo korzystny wpływ na zdolność tolerancji różnorodnych chwilowych przyspieszeń oraz kształtowanie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo ruchowej a co więcej zmniejszają wrażliwość na chorobę lokomocyjną (lotniczą, kosmiczną i morską). W konsekwencji ćwiczenia te zwiększają odporność zmysłu równowagi pilota na zakłócenia orientacji przestrzennej w locie. Ponadto, dzięki ograniczeniu niekorzystnych symptomów wegetatywnych, trening pilotów na LPG przyczynia się do przyspieszenia doskonalenia cech pilotażu.

Podstawowy oferowany przez ETC-PZL Aerospace Industries zestaw LPG obejmuje trzy urządzenia, powszechnie znane jako: Koło Reńskie, Żyroskop i Looping.

wheel1 Koło Reńskie umożliwia wykonywanie obrotów wokół osi przechodzącej przez połowę sylwetki ćwiczącego. W zależności od przyjętej pozycji, obroty można wykonywać w dwóch płaszczyznach: sylwetka ćwiczącego przecina oś obrotu (obroty pionowe w prawo lub w lewo), sylwetka ćwiczącego jest równoległa do osi obrotu (obroty w przód albo w tył).

gyroscope1 Żyroskop umożliwia równoczesne poruszanie się wokół trzech osi oraz zachowanie stanu równowagi w zadanym położeniu. Zarówno Koło Reńskie jak i Żyroskop mogą być wytwarzane w trzech różnych kategoriach rozmiarów. Dzięki temu można w sposób optymalny dostosować rozmiar urządzenia do wzrostu ćwiczącego.

loop Looping umożliwia wykonywanie ruchów pionowych oraz obrotów wokół osi znajdującej się nad głową trenującego, zarówno w płaszczyźnie czołowej (przód i tył) oraz poprzecznie (w lewo i w prawo). Urządzenie umożliwia wykonywanie obu sposobów poruszania równocześnie. W trakcie wykonywania intensywnych obrotów na loopingu, trenujący poddawany jest pionowym przeciążeniom (głowa-nogi) sięgającym do 6 g.

Na życzenie klienta, LPG można dodatkowo wyposażyć w urządzenia medyczne umożliwiające dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów fizjologicznych w czasie wykonywania ćwiczeń. Wówczas parametry EKG oraz trójosiowe obciążenia grawitacyjne rejestruje się w czasie rzeczywistym. Analiza spektroskopowa skurczów serca umożliwia wgląd w bieżące obciążenie organizmu zarówno w wyniku wysiłku fizycznego jak i stresu.

Do realizacji treningu na zaawansowanym poziomie wykorzystywany jest dodatkowo system wizualizacji środowiska wirtualnego.

Składa się on z mini-komputera wraz z oprogramowaniem oraz gogli z układem prezentacji obrazu. System ten generuje zobrazowanie różnorodnych zadań do wykonania w trakcie ćwiczeń na LPG. Celem tych zadań jest sprawdzenie stopnia koncentracji i podzielności uwagi oraz oceny sytuacji zewnętrznej przez pilotów uczestniczących w treningu.
FORMULARZ KONTAKTOWY