ESKADROWE URZĄDZENIA TRENINGOWE

utd-main
 
Eskadrowe Urządzenie Treningowe jest stacjonarnym symulatorem przeznaczonym do treningu na terenie jednostki macierzystej. Typowy zakres stosowania to zapoznanie się pilotów z wyposażeniem wybranego typu lub wersji samolotu oraz szkolenie w zakresie procedur nawigacyjnych i użycia uzbrojenia. Realistyczną symulację warunków rzeczywistego pola walki zapewnia oprogramowanie generujące wirtualne pole walki, wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji.
 
Kabina Eskadrowego Urządzenia Treningowego jest kopią rzeczywistej kabiny wybranego typu lub wersji samolotu. Przyrządy, wskaźniki i organy sterowania są wiernie odtworzone, a sposób posługiwania się nimi jest zgodny z rzeczywistym. Zapewniona jest symulacja pracy wybranych instalacji pokładowych, systemów nawigacyjnych i sterowania lotem z uwzględnieniem stanów awaryjnych oraz zapewniona jest pełna symulacja efektów akustycznych. Sytuacja zewnętrzna prezentowana jest szkolonemu pilotowi na monitorze lub układzie projekcyjnym wykorzystującym projektory LCD.
 
Stanowisko instruktora zapewnia łatwe sterowanie i kontrolę pracy urządzenia oraz pozwala na proste tworzenie scenariuszy ćwiczeń (konfiguracji samolotu, warunków pogodowych, pory lotu, symulowanych awarii oraz sytuacji taktycznej).
 
Od 1999 roku Eskadrowe Urządzenie Treningowe w wersji do szkolenia pilotów samolotów uderzeniowych Su-22M4 jest użytkowane przez Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej.
FORMULARZ KONTAKTOWY