Symulatory uzbrojenia
ETC-PZL Aerospace Industries

Szkolenie obserwatorów artyleryjskich i dowódców pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych jest procesem bardzo kosztownym i utrudnionym z powodu ograniczeń bezpieczeństwa na dostępnych poligonach.

Jedyną metodą na poprawienie efektywności kształcenia jest wprowadzenie do procesu szkolenia specjalistycznych symulacyjnych urządzeń treningowych. W ETC-PZL Aerospace Industries, bazując na dużym dotychczasowym doświadczeniu w projektowaniu i wytwarzaniu symulatorów wojskowych, opracowano taki symulator.

Zastosowane technologie umożliwiają wykonanie symulatora w różnych konfiguracjach dostosowanych do unikalnych potrzeb szkoleniowych klientów oraz etapową realizację.

Możliwości treningowe:

 • Trening pojedynczego obserwatora,
 • Trening zespołowy obserwatorów artylerii,
 • Trening dowódców pododdziałów zmechanizowanych, pancernych i aeromobilnych we współpracy z artylerią,
 • Zgodna z wymaganiami klienta baza danych amunicji i zapalników,
 • Możliwość konfigurowania warunków pogodowych,
 • Możliwość budowy różnorodnych planów ognia.

Charakterystyka systemu:

 • Rzeczywista lub generyczna baza obszaru ćwiczeń o trójwymiarowej rzeźbie terenu,
 • Tworzenie map zgodnych z wirtualnym terenem,
 • Symbolika map taktycznych zgodna z APP-6A,
 • Zgodna z wymaganiami klienta baza danych obiektów (pojazdy, statki powietrzne, obiekty infrastruktury, itp.),
 • Kilka poziomów zniszczenia celów,
 • Zgodna z wymaganiami klienta baza środków ogniowych (moździerze, haubice samobieżne, wyrzutnie pocisków rakietowych).FORMULARZ KONTAKTOWY