Symulatory czołgów

tank-simulator
 
Wykorzystując swoje ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie, a także modernizacji i serwisowaniu różnego typu symulatorów, ETC-PZL Aerospace Industries oferuje kompleksowy symulator czołgu PT-91.
 
Symulator umożliwia realizację pełnego programu szkolenia technicznego i taktycznego załóg czołgów PT-91. Obejmuje ono między innymi opanowanie takich umiejętności jak:

 • obsługa i prawidłowe wykorzystywanie wszystkich systemów i urządzeń pokładowych czołgu przez poszczególnych członków załogi,
 • prowadzenie czołgu przez kierowcę w każdych warunkach terenowych i pogodowych, a także na polu walki,
 • współdziałanie poszczególnych członków załogi,
 • wykonywanie misji bojowych,
 • postępowanie załogi w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych.

 
W ramach wykonywania na symulatorze misji bojowych załoga ma między innymi możliwość bardzo realistycznego treningu w zakresie:

 • wykonywania zadań w wirtualnym, ale bardzo realistycznym środowisku pola walki,
 • wykrywania i identyfikacji różnego typu celów,
 • prowadzenie celnego i skutecznego ognia ze wszystkich posiadanych typów uzbrojenia,
 • wykrywania i oceny potencjalnych zagrożeń, w tym skutecznego wykorzystywania systemów ostrzegania i obrony własnej,
 • współdziałanie na polu walki.

 
Głównymi elementami symulatora czołgu PT-91 są:
stanowisko instruktora, kabina kierowcy oraz kabina wieży obejmująca stanowiska dowódcy i działonowego. W zależności od wymagań użytkownika kabina kierowcy oraz kabina wieży mogą być zainstalowane na ruchomych platformach umożliwiających symulację rzeczywistego ruchu czołgu. Obie kabiny mogą też być przystosowane do szkolenia załogi zarówno z zamkniętymi, jak i otwartymi pokrywami włazów.
 
Stanowiska poszczególnych członków załogi w symulatorze stanowią wierną replikę rzeczywistych stanowisk w czołgu. Posiadają one identyczne wyposażenie jak symulowana wersja czołgu. Użyte w symulatorze oprogramowanie zapewnia także wierne odwzorowanie wszystkich istotnych parametrów i charakterystyk taktyczno-technicznych czołgu. Przestrzenny system dźwięku symuluje wszystkie odgłosy słyszane przez załogę w warunkach rzeczywistych.
 
Stanowisko instruktora umożliwia, między innymi:

 • sterowanie pracą symulatora,
 • przygotowanie warunków i scenariuszy poszczególnych ćwiczeń,
 • monitorowanie przebiegu ćwiczenia i utrzymywanie łączności z ćwiczącą załogą,
 • wprowadzanie zmian w trakcie przebiegu ćwiczenia, w tym stwarzanie zagrożeń dla ćwiczącej załogi,
 • wprowadzanie stanów awaryjnych (niesprawności lub uszkodzenia czołgu),
 • nagrywanie przebiegu ćwiczenia.

 
Podczas ćwiczeń na symulatorze załoga działa w bardzo realistycznym środowisku wirtualnym obejmującym między innymi:

 • trójwymiarowy teren o wysokim stopniu dokładności odwzorowania pokrycia i znajdującej się na nim infrastruktury (teren rzeczywisty lub generyczny),
 • warunki pogodowe (zachmurzenie, opady, widzialność),
 • porę roku i porę doby,
 • trójwymiarowe obiekty ruchome (pojazdy, samoloty i śmigłowce, jednostki pływające, sprzęt wojskowy),
 • pole walki (aktywne środki walki własne i nieprzyjaciela).

 
Połączenie wspólną siecią kilku symulatorów pozwala na stworzenie zintegrowanego systemu szkolenia załóg czołgu PT-91. W zależności od przyjętej konfiguracji system ten może umożliwiać poszczególnym załogom wykonywanie misji indywidualnych, patrolowych (po dwie załogi) lub w składzie plutonu. Pozwala to ćwiczącym załogom prowadzić działania w czasie rzeczywistym we wspólnym środowisku wirtualnym. Dzięki temu mogą one opanować trudną, ale bardzo ważną umiejętność współdziałania na współczesnym polu walki.
 
Dodatkowo istnieje także możliwość włączania do wspomnianego systemu także innych symulatorów, np. kołowych transporterów opancerzonych.
 
Przygotowanie załogi do wykonania ćwiczenia na symulatorze, a następnie omówienie i ocena jego wyników są dokonywane w specjalnie przystosowanej w tym celu sali odpraw.
FORMULARZ KONTAKTOWY