Bazy danych terenu
ETC-PZL Aerospace Industries

ETC-PZL Aerospace Industries wykonuje bazy danych terenu do systemów wizualizacji różnego typu symulatorów i urządzeń treningowych zarówno własnej konstrukcji jak i na potrzeby innych producentów. Od roku 1998 jesteśmy podstawowym dostawcą baz danych terenu do symulatorów amerykańskiej firmy Environmental Tectonics Corporation.

Do tworzenia baz danych terenu używamy opracowanego przez nas specjalistycznego oprogramowania, które jest szczególnie przydatne w realizacji projektów nietypowych.
ETC-PZL Aerospace Industries oferuje przede wszystkim bazy danych terenu dla różnego typu symulatorów i urządzeń treningowych, a zwłaszcza:

  • wojskowych i cywilnych symulatorów lotu,
  • symulatorów do szkolenia taktycznego oficerów wojsk lądowych,
  • symulatorów pojazdów wojskowych i cywilnych,
  • symulatorów dla pojazdów trakcyjnych,
  • symulatorów typu ADMS (Advanced Disaster Management Simulator).

Ponadto firma oferuje opracowywanie baz danych, które mogą być wykorzystywane do tworzenia środowiska wirtualnego przeznaczonego także do innych celów jak np. systemy szkolenia, filmy, systemy ochrony obiektów, nowoczesne muzealnictwo czy rozrywka.

W zależności od potrzeb odbiorcy tworzymy bazy danych terenu rzeczywistego (wskazane zwłaszcza przy symulatorach lotniczych) lub generycznego.

Bazy danych terenu rzeczywistego są opracowywane na podstawie map cyfrowych i tradycyjnych oraz dokumentacji technicznej, opisowej, filmowej i fotograficznej. Wiernie odwzorowywane jest nie tylko ukształtowanie danego terenu i jego pokrycie, ale także pełna infrastruktura (zabudowa, sieć dróg, mosty, linie energetyczne, obiekty wojskowe itp.). Ponadto baza danych może być wyposażana we wskazane przez klienta trójwymiarowe obiekty ruchome lub statyczne takie jak różnego typu pojazdy, samoloty i śmigłowce, jednostki pływające, systemy uzbrojenia oraz ludzi. Dodatkowy segment bazy danych mogą stanowić elementy systemów sterowania (np. ruchem ulicznym czy ruchem kolejowym). Nasze bazy danych terenu pozwalają na wybór oraz odzwierciedlenie pory roku i pory doby, czy też warunków atmosferycznych.

Bazy danych są opracowywane według indywidualnych wymagań klienta. Każdorazowo są one także dostosowywane do specyfiki związanej z ich przeznaczeniem. Jeśli jest to konieczne, to stopień wierności odwzorowania poszczególnych obiektów jest bardzo wysoki. Dotyczy to przede wszystkim lotnisk, portów morskich, zakładów przemysłowych czy wytypowanych budynków, a zwłaszcza ich wnętrz.
Na życzenie oferowane są także narzędzia do samodzielnego rozbudowywania baz danych przez klienta. Firma wykonuje również zamówienia dotyczące modernizacji i rozbudowy istniejących już baz danych.
Opracowane przez ETC-PZL Aerospace Industries bazy danych terenu są obecnie wykorzystywane w różnego typu symulatorach użytkowanych między innymi w Australii, Czechach, Holandii, Malezji, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Tajlandii i Wielkiej Brytanii.
FORMULARZ KONTAKTOWY