Aktualności

Informacje o działalności firmy

W tym miejscu pojawiać się będą najistotniejsze informacje o działalności naszej Spółki.

 

NCBIR:

Realizowane projekty badawczo-rozwojowe:

Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe:

N

Symulator do szkolenia kierowców samochodów ciężarowych i autobusów.

N

Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych.

N

Kompleksowy system oceny predyspozycji do zawodu pilota wojskowego z wykorzystaniem symulatorów lotu.

N

Symulator do szkolenia i treningu wspomagającego dowodzenie podczas działań ratowniczych związanych z pożarami w budynkach wielokondygnacyjnych i wypadkami komunikacyjnymi.

N

Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

N

Kompleksowy system badawczo-treningowy dotyczący zaburzeń orientacji przestrzennej występujących podczas pilotowania wojskowych i cywilnych statków powietrznych.

N

Opracowanie technologii ORTO-LBNP (ang. Lower Body Negative Pressure) do badań i treningu pilotów Sił Zbrojnych RP w warunkach niedotlenienia niedokrwiennego oraz stresu ortostatycznego.

N

Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego.

N

Wirtualny system doskonalenia taktyki działań interwencyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i treningu strzeleckiego.

Zapytania ofertowe:

Dostawa elementów śmigłowca S-70i na potrzeby projektu na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa w ramach Konkursu Nr 10/2019 pt. Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego. Kod CPV: 34731000-0

Ciekawostki ze świata symulatorów

W tym miejscu pojawiać się będą najciekawsze rozwiązania pojawiające się w dziedzinie symulacji.

Fundusze europejskie

PARP

ETC-PZL Aerospace Industries spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, finansowanym w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest pomoc średnim przedsiębiorstwom w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.