Aktualności

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/01/2024

Zakres zamówienia: świadczenie usług opracowania oprogramowania w środowisku Unreal Engine oraz opracowania modeli 3D na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Termin składania ofert: 22.01.2024 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/01/2024
Maksymalna stawka godzinowa
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/01/2024

Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac merytorycznych w projekcie to jest opracowania modeli 3D na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Termin składania ofert: 19.01.2024 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/01/2024
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wielkości zespołu oraz jego doświadczeniu
Załącznik nr 5 – Wykaz projektów oraz zrealizowanych zamówień
Załącznik nr 6 – Model referencyjny
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/03/12/2023

Zakres zamówienia: świadczenie usług opracowania oprogramowania w środowisku Unreal Engine oraz opracowania modeli 3D na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Termin składania ofert: 04.01.2024 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/03/12/2023
Maksymalna stawka godzinowa
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/12/2023

Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac merytorycznych w projekcie to jest opracowania modeli 3D na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Termin składania ofert: 03.01.2024 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe ETC-PZL/ZO/02/12/2023
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/12/2023

Zakres zamówienia: świadczenie usług opracowania oprogramowania w środowisku Unreal Engine oraz opracowania modeli 3D na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Termin składania ofert: 20.12.2023 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/12/2023
Maksymalna stawka godzinowa
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/03/11/2023

Zakres zamówienia: dostawa komputerów, monitorów i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

30237460-1 – klawiatury komputerowe

30214000-2 – Stacje robocze

30213100-6 – Komputery przenośne

30231320-6 – monitory dotykowe

30231310-3 – monitory płaskie

Termin składania ofert: 01.12.2023 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/11/2023

Zakres zamówienia: świadczenie usług opracowania oprogramowania w środowisku Unreal Engine oraz opracowania modeli 3D na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Termin składania ofert: 22.11.2023 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/11/2023
Maksymalna stawka godzinowa
Informacja o wyborze oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/11/2023

Zakres zamówienia: świadczenie usług opracowania oprogramowania w środowisku Unreal Engine oraz opracowania modeli 3D na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Termin składania ofert: 09.11.2023 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/11/2023
Informacja o wyborze oferty
Maksymalna stawka godzinowa
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/10/2023

Zakres zamówienia: świadczenie usług opracowania oprogramowania w środowisku Unreal Engine oraz opracowania modeli 3D na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Termin składania ofert: 30.10.2023 godz. 12:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/10/2023
Informacja o maksymalnej stawce godzinowej
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/08/2023 - telewizory

Zakres zamówienia: dostawa telewizorów, sprzętu RTV i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wybranego w ramach konkursu nr 12/2022

Kody CPV:

32324600-6 – telewizory cyfrowe

30237460-1 – klawiatury komputerowe

39150000-8 – różne meble i wyposażenie, stojaki

Termin składania ofert: 01.09.2023 godz. 13:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/08/2023
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/02/08/2023 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/02/08/2023 – Formularz Ofertowy (docx)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/02/08/2023 – Formularz Ofertowy (pdf)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy dostawy w postępowaniu ETC-PZL/ZO/02/08/2023
Odpowiedzi na pytania do postępowania ETC-PZL/ZO/02/08/2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ETC-PZL/ZO/02/08/2023

 

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/08/2023

Zakres zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. na potrzeby projektu „Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego”, nr DOB-BIO10/07/01/2019 realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019.

Kody CPV:

30214000-2 – stacje robocze
30231320-6 – monitory dotykowe
30231310-3 – monitory płaskie
30232110-8 – drukarki laserowe
32422000-7 – elementy składowe sieci
30237460-1 – klawiatury komputerowe
30237420-9 – joysticki

Termin składania ofert: 01.09.2023 godz. 13:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/08/2023
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/08/2023 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/08/2023 – Formularz Ofertowy (docx)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/08/2023 – Formularz Ofertowy (pdf)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy dostawy sprzętu komputerowego w postępowaniu ETC-PZL/ZO/01/08/2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ETC-PZL/ZO/01/08/2023

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/06/2023

Zakres zamówienia: wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego Zespołu ram Aftcabin składającego się z ramy prawej i lewej oraz kratownicy górnej Zakres zamówienia: wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego Zespołu ramy głównej na potrzeby projektu „Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego”, nr DOB-BIO10/07/01/2019 realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019.

Kody CPV:

44210000-5 – Konstrukcje i części konstrukcji

Termin składania ofert: 29.06.2023 godz. 13:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/02/06/2023
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/02/06/2023 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/02/06/2023 – Umowa NDA
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/02/06/2023 – Projektowane Postanowienia Umowy
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia do postępowania ETC-PZL/ZO/02/06/2023
Odpowiedzi na pytania do postępowania ETC-PZL/ZO/02/06/2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ETC-PZL/ZO/02/06/2023

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/06/2023

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023

Zakres zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)”.

Kody CPV:

30214000-2 – Stacje robocze
30213100-6 – Komputery przenośne
30237136-1 – Karty dźwiękowe

Termin składania ofert: 07.06.2023 godz. 13:00 (UTC)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023 – Projektowane Postanowienia Umowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023

 

Zapytanie ofertowe nr 01/10/ETC

Zakres zamówienia: wykonanie, dostawa i instalacja układu projekcyjnego dla symulatora lotu śmigłowca S70i.”
Kod CPV: 34740000-6 – Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części.
Zapytanie ofertowe nr 01/10/ETC
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/10/ETC – Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 01/11/ETC

Zakres zamówienia: wykonanie, dostawa oraz instalacja i uruchomienie układu ruchu (platformy) dla symulatora śmigłowca.
Kod CPV: 34740000-6 – Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części.
Zapytanie ofertowe nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ETC-PZL/ZO/01/05/2023 – Projektowane postanowienia umowy

 

NCBIR:

Realizowane projekty badawczo-rozwojowe:

 

Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe:

N

Symulator do szkolenia kierowców samochodów ciężarowych i autobusów.

N

Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych.

N

Kompleksowy system oceny predyspozycji do zawodu pilota wojskowego z wykorzystaniem symulatorów lotu.

N

Symulator do szkolenia i treningu wspomagającego dowodzenie podczas działań ratowniczych związanych z pożarami w budynkach wielokondygnacyjnych i wypadkami komunikacyjnymi.

N

Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

N

Kompleksowy system badawczo-treningowy dotyczący zaburzeń orientacji przestrzennej występujących podczas pilotowania wojskowych i cywilnych statków powietrznych.

N

Opracowanie technologii ORTO-LBNP (ang. Lower Body Negative Pressure) do badań i treningu pilotów Sił Zbrojnych RP w warunkach niedotlenienia niedokrwiennego oraz stresu ortostatycznego.

N

Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego.

N

Wirtualny system doskonalenia taktyki działań interwencyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i treningu strzeleckiego.