Klient Instytucjonalny

Siły zbrojne

Służby porządkowe

Medycyna Lotnicza

Od ponad 30-tu lat ETC-PZL Aerospace Industries jest zaufanym partnerem dla klientów instytucjonalnych w Polsce i na świecie. Dzięki bogatemu doświadczeniu realizujemy projekty o strategicznym znaczeniu.

Dostarczamy unikatowe rozwiązania w zakresie symulacji na zlecenie rządów, instytucji obrony narodowej, agencji państwowych, armii, policji i innych podmiotów o charakterze instytucjonalnym.

Nasze symulatory wykorzystywane są i sprawdzają się w siłach zbrojnych oraz służbach  utrzymania porządku w wielu krajach  świata. Oparcie procesów szkoleniowych na naszych rozwiązaniach wpływa na poprawę umiejętności osób szkolonych (np. funkcjonariuszy, żołnierzy i ratowników) oraz lepsze przygotowanie ich do służby. Powyższe przekłada się na wzrost bezpieczeństwa, jakości i efektywności działania przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Podstawą współpracy jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Proponujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania odpowiadające na indywidualne potrzeby naszych partnerów.

Oferujemy kompleksową obsługę, otaczając opieką klienta na każdym etapie współpracy i cyklu życia naszych produktów, jednocześnie dążąc do minimalizacji kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją (LCC /TCO).

Siły zbrojne

Wykorzystanie symulatorów w procesach szkoleniowych jest kluczowe z punktu widzenia budowania potencjału sił zbrojnych danego kraju. Jest to spowodowane tym, iż prowadzenie szkoleń w warunkach rzeczywistych jest bardzo kosztowne i podlega wielu ograniczeniom. To przede wszystkim trudność w dostępie do poligonu, ograniczone możliwości trenowania z wykorzystaniem amunicji oraz specjalistycznego sprzętu (limitowany dostęp, wysokie koszty nabycia i zużycia), brak możliwości trenowania awarii na realnym sprzęcie czy konieczność ograniczania czasu szkolenia żołnierza ze względu zużycie sprzętu.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania, ETC-PZL Aerospace Industries opracowuje rozwiązania z wykorzystujące wirtualną rzeczywistość na zamówienie sił zbrojnych, zarówno Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych jak i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nasze rozwiązania pozwalają znacząco zwiększyć jakość szkolenia oraz rozszerzyć jego zakres o dodatkowe możliwości. W efekcie możliwe jest zwiększenie potencjału sił zbrojnych poprzez lepsze przygotowanie żołnierzy do służby, jak również obniżenie ryzyka i sumarycznych kosztów.

ETC-PZL Aerospace Industries jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne wyzwania stojące przed klientem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, napisz do nas. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby omówić potrzeby i zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Służby porządkowe 

Praca służb utrzymania porządku wiąże się z ryzykiem i niebezpieczeństwem. Odpowiednie przygotowanie pracowników służb, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym, jest kluczowe z punktu widzenia minimalizowania ryzyka towarzyszącego interwencjom. Ze względu na ograniczone możliwości, a często wręcz brak możliwości treningu pewnych sytuacji w warunkach rzeczywistych, np. zabezpieczanie imprez masowych, potrzeba wszechstronnego wyszkolenia służb może być zaspokojona tylko poprzez wykorzystanie w procesach szkoleniowych wysokiej klasy symulatorów.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania, ETC-PZL Aerospace Industries opracowuje rozwiązania z wykorzystujące wirtualną rzeczywistość na zamówienie służb porządkowych, w tym policji, służb granicznych, straży pożarnej, ratowników technicznych,  medycznych i agencji ochrony.

Nasze rozwiązania pozwalają znacząco zwiększyć jakość szkolenia oraz rozszerzyć jego zakres o dodatkowe możliwości. W efekcie możliwe jest zwiększenie potencjału sił utrzymania porządku poprzez lepsze przygotowanie funkcjonariuszy, jak również obniżenie ryzyka i sumarycznych kosztów.

ETC-PZL Aerospace Industries jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne wyzwania stojące przed klientem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, napisz do nas. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby omówić potrzeby i zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Medycyna
lotnicza

Amerykańska firma Environmental Tectonics Corporation, będąca większościowym udziałowcem ETC-PZL Aerospace Industries, jest światowym liderem w projektowaniu  aparatury i  centrów szkoleniowych w dziedzinie medycyny lotniczej. Dzięki ponad  50-letniemu  doświadczeniu, Environmental Tectonics Corporation ma wyjątkowe kwalifikacje w tworzeniu tego typu sprzętu oraz ośrodków.

Centra medycyny lotniczej, dzięki możliwości zapewnienia wszystkich niezbędnych szkoleń w jednym kompleksie budynkowym, wiążą się ze znaczącymi korzyściami w zakresie efektywności treningu. Mogą obejmować dowolny zestaw aparatury medycznej (m.in. wirówki przeciążeniowe, komory hiperbaryczne, urządzenia treningowe do szkolenia pilotów w lotach w przypadku utraty orientacji przestrzennej).

Zapewniamy wyjątkowe połączenie najnowocześniejszych urządzeń i produktów szkoleniowych oraz międzynarodowego wsparcia logistycznego, co pozwala zapewnić maksymalną wydajność szkolenia, a tym samym odpowiedzieć na specyficzne potrzeby organizacji szkolących załogi lotnicze i sił zbrojnych.