pozostańmy w kontakcie

Kontakt

ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
POLAND

Adres www:

www.ai.com.pl

Biuro sekretariatu

postbox@ai.com.pl
Telefon: (+48-22) 846-54-17
Fax: (+48-22) 846-54-18

Biuro marketingu:

marketing@ai.com.pl
Telefon: (+48-22) 846-54-17 ext. 129

Serwis:

serwis@ai.com.pl
Telefon: (+48-22) 846-54-17 ext. 109

Dane firmy

Numer Identyfikacji Podatkowej 522-01-01-817

Spółka zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010025. Wniesiony Kapitał Zakładowy wynosi 1 000 000,00 PLN”