Ogłoszenia

ZAPYTANIA OFERTOWE
 1. Zapytanie ofertowe nr 01/07/ETC -„Zamówienie dotyczy układu podnoszenia kabiny. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie elementów tego układu, wykonanie, montaż oraz uruchomienie układu.”
  Kod CPV: 42400000-0 – urządzenia podnośnikowe 42414210-6 – Suwnice
  Zapytanie ofertowe nr 01/07/ETC
  Załącznik nr 1 SSLP_Układ podnoszenia kabiny dane techniczne_20210708
  Załącznik nr 2 SSLP_Układ podnoszenia kabiny opis zadania_20210708

 2. Zapytanie ofertowe nr 02/07/ETC – ” Zakres zamówienia: wykonanie, dostawa i instalacja układu projekcyjnego dla symulatora lotu śmigłowca S70i.”
  Kod CPV: 34740000-6 – Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części
  Zapytanie ofertowe nr 02/07/ETC
  Uzupełnienie zapytania ofertowego nr 02/07/ETC

 3. Zapytanie ofertowe nr 03/07/ETC– „. Zakres zamówienia: wykonanie, dostawa oraz instalacja i uruchomienie układu ruchu (platformy ruchomej) dla symulatora lotu śmigłowca.”
  Kod CPV: 34740000-6 – Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części.
  Zapytanie ofertowe nr 03/07/ETC