Ogłoszenia

ZAPYTANIA OFERTOWE

 1. Zapytanie ofertowe nr 01/10/ETC – ” Zakres zamówienia: wykonanie, dostawa i instalacja układu projekcyjnego dla symulatora lotu śmigłowca S70i.”
  Kod CPV: 34740000-6 – Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części.
  Zapytanie ofertowe nr 01/10/ETC
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/10/ETC – Formularz ofertowy
 2. Zapytanie ofertowe nr 01/11/ETC – Zakres zamówienia: wykonanie, dostawa oraz instalacja i uruchomienie układu ruchu (platformy) dla symulatora śmigłowca.
  Kod CPV: 34740000-6 – Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części.
  Zapytanie ofertowe nr 01/11/ETC
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/11/ETC – Formularz ofertowy

KARIERA

Aktualnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

 1. Konstruktor elektronik

  Celem utworzenia stanowiska jest zwiększenie możliwości wytwórczych firmy w zakresie tworzenia układów elektronicznych na użytek produkowanych systemów symulacyjnych i symulatorów.

  Więcej

  Podstawowe zadania

  • projektowanie i uruchamianie jednostkowych elektronicznych urządzeń i podzespołów będących na wyposażeniu symulatorów lotniczych oraz symulatorów pojazdów naziemnych,
  • programowanie urządzeń elektronicznych,
  • ocena rozwiązań technicznych wyrobów,
  • określanie założeń, celów oraz wymagań sprzętowych i programowych,
  • analiza wyników testów i raportowanie błędów,
  • tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

  Miejsce wykonywania pracy – Al. Krakowska 110/114, Warszawa.

  Zalety stanowiska

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków, posiadanych umiejętności oraz osiąganych wyników,
  • elastyczny czas pracy, możliwość częściowej telepracy
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
  • szkolenia wewnętrzne w zakresie stosowanych technologii,
  • możliwe wyjazdy na wystawy i konferencje branżowe w kraju i za granicą,
  • miła, „niekorporacyjna” atmosfera,
  • parking dla pracowników.

  Wymagane kwalifikacje

  Wykształcenie – wyższe (co najmniej tytuł inżyniera), kierunek: elektronika lub pokrewny

  Umiejętności

  • umiejętność projektowania oraz analizy analogowych, cyfrowych i mikroprocesorowych układów elektronicznych, w tym umiejętność rysowania schematów i projektowanie PCB w programie Eagle i ORCAD,
  • znajomość programowania mikrokontrolerów Microchip oraz ARM,
  • znajomość projektowania układów FPGA (CPLD) w oparciu o układy ALTERA (Intel),
  • umiejętność obsługi oprogramowania pakietu Office,
  • praktyczna umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
  • znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2; umiejętność czytania schematów i dokumentacji technicznej w tym języku, wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów oraz prezentacja werbalna zagadnień związanych z zakresem zatrudnienia,
  • dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • zalecana jest umiejętność programowania C/C++,
  • mile widziane jest prawo jazdy kat. B.

  Doświadczenie

  • pożądany udział w opracowaniu przynajmniej trzech elektronicznych urządzeń lub podzespołów. Jako jeden z takich projektów może być uznana praca licencjacka lub magisterska,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Dane kontaktowe

  Zainteresowanych prosimy o składanie swoich CV wraz z Listem motywacyjnym na adres postbox@ai.com.pl.

  Informacja o Pracodawcy

  Pracodawcą jest firma ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o., która działa przede wszystkim w branży lotniczej. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie urządzeń symulacyjnych i treningowych oraz opracowaniu oprogramowania do tych urządzeń.

  Firma została założona w 1991 r. i zatrudnia ok. 100 pracowników.

   

 2. Konstruktor elektryk

  Celem utworzenia stanowiska jest zwiększenie możliwości wytwórczych firmy w zakresie tworzenia systemów elektrycznych (zasilających i sygnałowych) na użytek produkowanych systemów symulacyjnych i symulatorów.

  Więcej

  Podstawowe zadania

  • projektowanie i uruchamianie instalacji elektrycznych zasilających i sygnałowych jednostkowych urządzeń i podzespołów będących na wyposażeniu symulatorów lotniczych oraz symulatorów pojazdów naziemnych,
  • ocena rozwiązań technicznych wyrobów,
  • określanie założeń, celów oraz wymagań sprzętowych,
  • nadzór nad montażem i uruchamianiem urządzeń,
  • analiza wyników testów i raportowanie błędów,
  • tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

  Miejsce wykonywania pracy – Al. Krakowska 110/114, Warszawa. Zalety stanowiska

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków, posiadanych umiejętności oraz osiąganych wyników,
  • elastyczny czas pracy, możliwość częściowej telepracy
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
  • szkolenia wewnętrzne w zakresie stosowanych technologii,
  • możliwe wyjazdy na wystawy i konferencje branżowe w kraju i za granicą,
  • miła, „niekorporacyjna” atmosfera,
  • parking dla pracowników.

  Wymagane kwalifikacje Wykształcenie – wyższe (co najmniej tytuł inżyniera), kierunek: elektrotechnika lub pokrewny Umiejętności

  • wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł inżyniera), kierunek: elektrotechnika lub pokrewny
  • umiejętność obsługi oprogramowania do wspomagania projektowego 2D Autodesk AutoCad,
  • umiejętność obsługi oprogramowania pakietu Office,
  • znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2; umiejętność czytania schematów i dokumentacji technicznej w tym języku, wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów oraz prezentacja werbalna zagadnień związanych z zakresem zatrudnienia,
  • uprawnienia eksploatacyjne do min. 1 kV,
  • umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową,
  • dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • mile widziane jest prawo jazdy kat. B.

  Doświadczenie

  • pożądany udział w opracowaniu przynajmniej trzech systemów elektrycznych (zasilających lub sygnałowych). Jako jeden z takich projektów może być uznana praca licencjacka lub magisterska,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Dane kontaktowe

  Zainteresowanych prosimy o składanie swoich CV wraz z Listem motywacyjnym na adres postbox@ai.com.pl.

  Informacja o Pracodawcy

  Pracodawcą jest firma ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o., która działa przede wszystkim w branży lotniczej. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie urządzeń symulacyjnych i treningowych oraz opracowaniu oprogramowania do tych urządzeń.

  Firma została założona w 1991 r. i zatrudnia ok. 100 pracowników.

 3. Konstruktor mechanik

  Celem utworzenia stanowiska jest zwiększenie możliwości wytwórczych firmy w zakresie tworzenia konstrukcji mechanicznych i elektromechanicznych na użytek produkowanych systemów symulacyjnych i symulatorów.

  Więcej

  Podstawowe zadania
  • projektowanie i uruchamianie mechanicznych i elektromechanicznych urządzeń i podzespołów będących na wyposażeniu symulatorów lotniczych oraz symulatorów pojazdów naziemnych,
  • ocena rozwiązań technicznych wyrobów,
  • określanie założeń, celów oraz wymagań sprzętowych,
  • nadzór nad montażem i uruchamianiem urządzeń,
  • analiza wyników testów i raportowanie błędów,
  • tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
  Miejsce wykonywania pracy – Al. Krakowska 110/114, Warszawa. Zalety stanowiska
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków, posiadanych umiejętności oraz osiąganych wyników,
  • elastyczny czas pracy, możliwość częściowej telepracy
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
  • szkolenia wewnętrzne w zakresie stosowanych technologii,
  • możliwe wyjazdy na wystawy i konferencje branżowe w kraju i za granicą,
  • miła, „niekorporacyjna” atmosfera,
  • parking dla pracowników.
  Wymagane kwalifikacje Wykształcenie – wyższe (co najmniej tytuł inżyniera), kierunek: mechanika precyzyjna, budowa maszyn lub pokrewny Umiejętności
  • wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł inżyniera), kierunek: mechanika precyzyjna, budowa maszyn lub pokrewny,
  • umiejętność obsługi oprogramowania do wspomagania projektowego 3D Autodesk Inventor,
  • umiejętność pracy w środowisku Autodesk Vault,
  • umiejętność obsługi oprogramowania pakietu Office,
  • znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2; umiejętność czytania schematów i dokumentacji technicznej w tym języku, wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów oraz prezentacja werbalna zagadnień związanych z zakresem zatrudnienia,
  • umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym,
  • dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • mile widziane jest prawo jazdy kat. B.
  Doświadczenie
  • pożądany udział w opracowaniu przynajmniej trzech zespołów mechanicznych lub elektromechanicznych. Jako jeden z takich projektów może być uznana praca licencjacka lub magisterska,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Dane kontaktowe

  Zainteresowanych prosimy o składanie swoich CV wraz z Listem motywacyjnym na adres postbox@ai.com.pl.

  Informacja o Pracodawcy

  Pracodawcą jest firma ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o., która działa przede wszystkim w branży lotniczej. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie urządzeń symulacyjnych i treningowych oraz opracowaniu oprogramowania do tych urządzeń.

  Firma została założona w 1991 r. i zatrudnia ok. 100 pracowników.

 4. Konstruktor mechanik precyzyjny

  Celem utworzenia stanowiska jest zwiększenie możliwości wytwórczych firmy w zakresie tworzenia konstrukcji mechanicznych i elektromechanicznych na użytek produkowanych systemów symulacyjnych i symulatorów.

  Więcej

  Podstawowe zadania
  • projektowanie i uruchamianie drobnych, precyzyjnych urządzeń i podzespołów mechanicznych i elektromechanicznych, będących na wyposażeniu symulatorów lotniczych oraz symulatorów pojazdów naziemnych,
  • ocena rozwiązań technicznych wyrobów,
  • określanie założeń, celów oraz wymagań sprzętowych,
  • nadzór nad montażem i uruchamianiem urządzeń,
  • analiza wyników testów i raportowanie błędów,
  • tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
  Miejsce wykonywania pracy – Al. Krakowska 110/114, Warszawa. Zalety stanowiska
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków, posiadanych umiejętności oraz osiąganych wyników,
  • elastyczny czas pracy, możliwość częściowej telepracy
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
  • szkolenia wewnętrzne w zakresie stosowanych technologii,
  • możliwe wyjazdy na wystawy i konferencje branżowe w kraju i za granicą,
  • miła, „niekorporacyjna” atmosfera,
  • parking dla pracowników.
  Wymagane kwalifikacje Wykształcenie – wyższe (co najmniej tytuł inżyniera), kierunek: mechanika precyzyjna, budowa maszyn lub pokrewny Umiejętności
  • wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł inżyniera), kierunek: mechanika precyzyjna, budowa maszyn lub pokrewny,
  • umiejętność obsługi oprogramowania do wspomagania projektowego 3D Autodesk Inventor,
  • umiejętność pracy w środowisku Autodesk Vault,
  • umiejętność obsługi oprogramowania pakietu Office,
  • znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2; umiejętność czytania schematów i dokumentacji technicznej w tym języku, wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów oraz prezentacja werbalna zagadnień związanych z zakresem zatrudnienia,
  • umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym,
  • dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • mile widziane jest prawo jazdy kat. B.
  Doświadczenie
  • pożądany udział w opracowaniu przynajmniej trzech zespołów mechanicznych lub elektromechanicznych. Jako jeden z takich projektów może być uznana praca licencjacka lub magisterska,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Dane kontaktowe

  Zainteresowanych prosimy o składanie swoich CV wraz z Listem motywacyjnym na adres postbox@ai.com.pl.

  Informacja o Pracodawcy

  Pracodawcą jest firma ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o., która działa przede wszystkim w branży lotniczej. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie urządzeń symulacyjnych i treningowych oraz opracowaniu oprogramowania do tych urządzeń.

  Firma została założona w 1991 r. i zatrudnia ok. 100 pracowników.

 5. Programista dynamiki

  Celem utworzenia stanowiska jest potrzeba rozszerzenia możliwości firmy o modelowanie nowych rodzajów obiektów oraz konieczność poszerzenia zespołu ze względu na liczbę planowanych projektów.

  Więcej

  Podstawowe zadania w pracy – Opracowywanie i oprogramowanie modeli matematycznych symulujących ruch obiektów latających, naziemnych i pływających oraz modelowanie dynamiki odwrotnej obiektów żywych. Poprawność działania kodu oprogramowania zostaje zweryfikowana przez ekspertów znających zachowanie obiektu symulacji w warunkach rzeczywistych. Miejsce wykonywania pracy – Al. Krakowska 110/114, Warszawa. Zalety stanowiska

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków, posiadanych umiejętności oraz osiąganych wyników,
  • elastyczny czas pracy, możliwość częściowej telepracy
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
  • szkolenia wewnętrzne w zakresie stosowanych technologii,
  • możliwe wyjazdy na wystawy i konferencje branżowe w kraju i za granicą,
  • miła, „niekorporacyjna” atmosfera,
  • parking dla pracowników.

  Wymagane kwalifikacje Wykształcenie – wyższe techniczne lub matematyczne w zakresie mechaniki stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z modelowaniem dynamiki obiektów ruchomych. Umiejętności

  • znajomość mechaniki ogólnej w stopniu zaawansowanym. Znajomość metod i technik modelowania dynamiki obiektów ruchomych – powietrznych, naziemnych i pływających,
  • znajomość języka C++ co najmniej w stopniu pozwalającym na tworzenie programów obliczeniowych,
  • znajomość zasad programowania w innych językach programowania,
  • znajomość na poziomie zaawansowanego użytkownika systemów MS Windows i Linux,
  • znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2; umiejętność czytania dokumentacji technicznej w tym języku, wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów oraz prezentacja werbalna zagadnień związanych z zakresem zatrudnienia,
  • mile widziane prawo jazdy kat. B.

  Doświadczenie

  • pożądany udział przynajmniej w jednym projekcie, którego celem było lub zawierającym stworzenie interfejsów graficznych użytkownika. Jako taki projekt może być uznana praca licencjacka lub magisterska,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Dane kontaktowe

  Zainteresowanych prosimy o składanie swoich CV wraz z Listem motywacyjnym na adres postbox@ai.com.pl.

  Informacja o Pracodawcy

  Pracodawcą jest firma ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o., która działa przede wszystkim w branży lotniczej. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie urządzeń symulacyjnych i treningowych oraz opracowaniu oprogramowania do tych urządzeń.

  Firma została założona w 1991 r. i zatrudnia ok. 100 pracowników.

 6. Programista

  Celem utworzenia stanowiska jest zwiększenie możliwości wytwórczych firmy w zakresie tworzenia interfejsów człowiek- maszyna na użytek produkowanych systemów symulacyjnych i symulatorów.

  Więcej

  Podstawowe zadania – Opracowanie oprogramowania graficznych interfejsów użytkownika, oprogramowania imitującego przyrządy pokładowe, oprogramowania wspomagającego, oprogramowania do analizy wyników zebranych podczas pracy produkowanych urządzeń. Współpraca z programistami dynamiki obiektów ruchomych, instalacji pokładowych, wizualizacji, graficznych interfejsów użytkownika oraz programistami wirtualnych środowisk symulacyjnych. Poprawność działania kodu oprogramowania zostanie zweryfikowana przez ekspertów znających zachowanie obiektu symulacji w warunkach rzeczywistych. W zakresie interfejsów – kontrole okresowe dotyczące funkcjonalności, ergonomii, kompletności i niezawodności oprogramowania. Miejsce wykonywania pracy – Al. Krakowska 110/114, Warszawa. Zalety stanowiska
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków, posiadanych umiejętności oraz osiąganych wyników,
  • elastyczny czas pracy, możliwość częściowej telepracy
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
  • szkolenia wewnętrzne w zakresie stosowanych technologii,
  • możliwe wyjazdy na wystawy i konferencje branżowe w kraju i za granicą,
  • miła, „niekorporacyjna” atmosfera,
  • parking dla pracowników.
  Wymagane kwalifikacje Wykształcenie – średnie lub wyższe informatyczne. W przypadku braku takiego zostanie zweryfikowana umiejętność programowania. Umiejętności
  • znajomość języka C++ w zakresie pozwalającym na sprawne tworzenie oprogramowania graficznych interfejsów użytkownika,
  • znajomość bibliotek OpenGL i Qt,
  • znajomość zintegrowanego środowiska programistycznego MS Visual Studio,
  • znajomość systemu MS Windows na poziomie przynajmniej zaawansowanego użytkownika,
  • znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2; umiejętność czytania dokumentacji technicznej w tym języku, wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów oraz prezentacja werbalna zagadnień związanych z zakresem zatrudnienia,
  • mile widziane prawo jazdy kat. B.
  Doświadczenie
  • pożądany udział przynajmniej w jednym projekcie, którego celem było lub zawierającym stworzenie interfejsów graficznych użytkownika. Jako taki projekt może być uznana praca licencjacka lub magisterska,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Dane kontaktowe

  Zainteresowanych prosimy o składanie swoich CV wraz z Listem motywacyjnym na adres postbox@ai.com.pl.

  Informacja o Pracodawcy

  Pracodawcą jest firma ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o., która działa przede wszystkim w branży lotniczej. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie urządzeń symulacyjnych i treningowych oraz opracowaniu oprogramowania do tych urządzeń.

  Firma została założona w 1991 r. i zatrudnia ok. 100 pracowników.