o nas

Wierzymy w siłę symulacji i korzyści, jakie może przynieść naszym klientom.

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem z bogatym doświadczeniem zdobytym poprzez realizację pionierskich projektów. Dostarczamy unikatowe rozwiązania dla klientów instytucjonalnych i biznesowych.

Od ponad 30 lat ETC-PZL Aerospace Industries  poszukuje wciąż nowych zastosowań w obszarze symulacji i wirtualnej rzeczywistości. Wspieramy klientów w rozwoju, pokonywaniu wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem technologii, wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej. W centrum naszego zainteresowania jest zawsze klient. Oferujemy kompleksową obsługę od analizy potrzeb po opiekę powdrożeniową, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania szyte na miarę i budować długofalowe, partnerskie relacje.

Podejmując wyzwania i spełniając potrzeby klientów, wytyczamy nowe ścieżki w obszarze symulacji.

Historia

Witaj w świecie symulacji

Od blisko 30 lat wytyczamy ścieżki rozwoju w obszarze symulacji i wirtualnej rzeczywistości, poszukując nowych obszarów zastosowania. Zajmujemy się projektowaniem oraz budową urządzeń treningowych i symulatorów. Udziałowcami firmy są amerykańska firma Environmental Tectonics Corporation oraz AIRBUS Poland S.A.

Nasza historia sięga 1984 r. Początkowo działalność firmy związana była z realizacją projektów  budowy symulatorów lotniczych dla odbiorców instytucjonalnych, w tym głównie na potrzeby sił zbrojnych. Firma odniosła w tym zakresie liczne sukcesy, opracowując produkty oparte na unikalnych rozwiązaniach.

Zaprojektowanie i wykonanie w technice cyfrowej (po raz pierwszy w Polsce) symulatora lotu samolotu myśliwskiego MiG-21 bis

Zaprojektowanie i wykonanie symulatora lotu samolotu szkolno-bojowego I-22 Iryda z układem ruchu o sześciu stopniach swobody

Zaprojektowanie i wykonanie na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej RP strategicznych projektów kompleksowych symulatorów lotu samolotów szkolno-treningowych TS-11 ISKRA i PZL-130 ORLIK, samolotu bojowego Su-22M4 oraz śmigłowca W-3WA SOKÓŁ

Dostrzegając potencjał wykorzystania symulatorów i urządzeń treningowych, działalność firmy zaczęła wykraczać poza obszar lotnictwa. ETC-PZL Aerospace Industries brała kluczowy udział w opracowaniu kompleksowego symulatora czołgu PT-91, zaś na zamówienie Polskich Kolei Państwowych wykonano kompleksowy symulator lokomotywy EP09.

Firma posiada również doświadczenie w tworzeniu symulatorów do szkolenia kierowców, w tym dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Symulatory te spełniają wymagania określone przepisami prawnymi i są wykorzystywane również w kwalifikacji zawodowej kierowców. Na zlecenie wiodących ośrodków badawczych w Polsce opracowano także symulatory szkoleniowo-badawcze, których możliwości zostały rozszerzone o prowadzenie badań psychofizycznych.

Istotne miejsce w historii ETC-PZL Aerospace Industries zajmuje segment symulatorów policyjnych, w tym do szkolenia kierowców samochodów policyjnych, dowódców w prowadzeniu operacji policyjnych czy policjantów w prawidłowości używania broni palnej podczas interwencji w warunkach podwyższonego stresu i deficytu czasu. Razem z Environmental Tectonics Corporation, od 20 lat, projektujemy i wytwarzamy także symulatory wozów strażackich oraz symulatory do szkolenia służb ratunkowych.

Obecnie, po blisko 30 latach działalności, ETC-PZL Aerospace Industries dostarcza unikatowe rozwiązania w obszarze symulacji opracowywane pod kątem indywidualnych potrzeb klientów instytucjonalnych i biznesowych w kraju i za granicą. Dostarczamy przy tym specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie środowiska wirtualnego), jak również bazy danych terenu rzeczywistego.

Rozwiązania ETC-PZL Aerospace Industries sprawdzają się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wsparcia procesów szkolenia, dbając o ich efektywność oraz bezpieczeństwo, przy zachowaniu optymalizacji kosztów działalności naszych klientów. Współpracujemy z branżą lotniczą, szkoleniową, samochodową, kolejową i medyczną. Nasze rozwiązania są z powodzeniem wykorzystywane w wielu krajach Europy i Azji oraz w Stanach Zjednoczonych i Australii.

Dowiedz się więcej o projektach

Nasze symulatory

Symulatory wykorzystywane są do prowadzenia treningu w symulowanych warunkach odzwierciedlających rzeczywistość. Odwzorowują zachowanie obiektu w określonych sytuacjach, warunkach czy scenariuszach. Bazują na zaawansowanych technologiach mechatronicznych, informatycznych i wirtualnej rzeczywistości. Uważane są za niezastąpioną i bezpieczną metodę szkolenia.

Zakres stosowania symulatorów może być bardzo szeroki. Sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie istnieje potrzeba usprawnienia i poprawy efektywności procesu szkolenia i treningu określonych grup zawodowych (np. kierowców, pilotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, ratowników). Coraz częściej symulatory wykorzystywane są w przemyśle – tam, gdzie istnieje potrzeba usprawnienia i zwiększenia poziomu jakości projektowania produktów i procesów poprzez wirtualne prototypowanie, jak również w celach rekreacyjnych czy rozrywkowych. 

Korzyści ze stosowania symulatorów

Bezpieczeństwo

Symulatory wykorzystywane są do prowadzenia treningu w symulowanych warunkach odzwierciedlających rzeczywistość. Odwzorowują zachowanie obiektu w określonych sytuacjach, warunkach czy scenariuszach. Bazują na zaawansowanych technologiach mechatronicznych, informatycznych i wirtualnej rzeczywistości. Uważane są za niezastąpioną i bezpieczną metodę szkolenia.

Zakres stosowania symulatorów może być bardzo szeroki. Sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie istnieje potrzeba usprawnienia i poprawy efektywności procesu szkolenia i treningu określonych grup zawodowych (np. kierowców, pilotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, ratowników). Coraz częściej symulatory wykorzystywane są w przemyśle – tam, gdzie istnieje potrzeba usprawnienia i zwiększenia poziomu jakości projektowania produktów i procesów poprzez wirtualne prototypowanie, jak również w celach rekreacyjnych czy rozrywkowych. 

Konkurencyjność oferty

Wykorzystanie wirtualnych rozwiązań w prowadzonej działalności biznesowej znacząco wpływa na wzrost atrakcyjności oferty klienta, wzmacniając jego pozycję konkurencyjną na rynku.

Przede wszystkim umożliwia rozszerzenie oferty produktowej o elementy szkolenia, które nie są dostępne powszechnie oraz o takie, których trening w warunkach rzeczywistych stwarza zagrożenie dla ćwiczących i/lub środowiska. Ponadto takie szkolenie sprawia, że operatorzy  efektywnie wykonują swoje obowiązków przy zachowaniu standardów najwyższej jakości.

Oszczędności finansowe

Zastosowanie symulatorów wpływa na uzyskanie  znacznej redukcji  sumarycznych kosztów prowadzonej działalności. Korzystając z symulatorów ETC-PZL Aerospace Industries, klient otrzymuje kompleksową obsługę w całym cyklu życia produktów. Symulatory charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, ale również opracowywane są z myślą o optymalizacji kosztów związanych z ich utrzymaniem i eksploatacją (LCC /TCO).

Rodzaje symulatorów

Mamy doświadczenie w opracowywaniu różnych rodzajów symulatorów na zlecenie klientów instytucjonalnych, biznesowych oraz ośrodków badawczych. Stale poszerzamy portfolio naszych rozwiązań, odpowiadając na indywidualne wyzwania i potrzeby klientów oraz oferując profesjonalne  produkty „szyte na miarę”.

Zapoznaj się z przykładami zrealizowanych projektów:

Jak symulatory ETC-PZL Aerospace Industries mogą wesprzeć Twoją działalność?

Jesteśmy ekspertami w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, to zapoznaj się z opisem naszej działalności; Klient instytucjonalny / biznesowy lub napisz do nas.

Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby omówić potrzeby i wyzwania, jakie stoją przed Twoją działalnością, oraz zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół

Nasz zespół to nasza siła!

ETC-PZL Aerospace Industries to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. W tym czasie opanowaliśmy wiedzę i zbudowaliśmy kompetencje z zakresu symulacji lotniczej, co pozwoliło nam na wykorzystanie naszych  doświadczeń w innych branżach.

Jesteśmy dumni z naszego zespołu: kompetencji, wytrwałości w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i różnorodności, jaką udało nam się zbudować. Interdyscyplinarność zespołu sprawia, że jesteśmy w stanie realizować rozmaite projekty, w tym projekty hybrydowe na styku informatyki i konstrukcji.

Zespół tworzą inżynierowie z kilkudziesięcioletnim stażem i doświadczeniem, jak również młodsi specjaliści – entuzjaści najnowszych rozwiązań i trendów technologicznych. Połączenie tych dwóch perspektyw oraz duch współpracy głęboko zakorzeniony w DNA firmy sprawia, że jesteśmy w stanie dokonywać przełomowych odkryć i dostarczać unikatowe rozwiązania w obszarze symulacji.

Interdyscyplinarność

Konstruktorzy – opracowują hardware mechaniczny, elektryczny oraz elektroniczny.

Programiści – tworzą wyspecjalizowane algorytmy, które ożywiają opracowany hardware

Graficy – zapewniają odpowiedni wygląd wirtualnej rzeczywistości i  dbają o estetyczny odbiór naszych produktów

Specjaliści ds. GIS – umożliwiają precyzyjne odwzorowanie rzeczywistego terenu w naszych symulatorach

Zespół Produkcji – zapewnia urzeczywistnienie naszych koncepcji

Zespoły zapewniające wysokiej jakości obsługę:

 

  • serwisową
  • finansową
  • logistyczną
  • marketingową

 

Certyfikaty

ETC-PZL Aerospace Industries posiada certyfikaty, które potwierdzają jakość oferowanych rozwiązań, koncesje umożliwiające realizację specjalistycznych projektów zastrzeżonych dla określonego grona podmiotów, jak również uprawnienia dostępu do informacji i dopuszczenia do różnego poziomu bezpieczeństwia.

Przyznane certyfikaty i uprawnienia stanowią gwarancję jakości oraz potwierdzają szerokie możliwości współpracy z potencjalnymi partnerami.

 

Certyfikaty:

ISO 9001:2015 (projektowanie, wytwarzanie i serwisowanie symulatorów, urządzeń treningowych, oprogramowania)

AQAP 2110:2016 (projektowanie, wytwarzanie i serwisowanie symulatorów, urządzeń treningowych i oprogramowania)

AQAP 2210:2015 (tworzenie, powielanie, dostawa i utrzymanie oprogramowania)

Koncesja nr B-369/2003 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Certyfikat nr W-85/8/2019 na: wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną, tranzyt, przywóz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 0937H

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulami: “Poufne”, “EU  CONFIDENTIAL”, “NATO CONFIDENTIAL”

Certyfikaty potwierdzające spełnienie obowiązujących norm i wymagań przez wyroby produkcji ETC-PZL Aerospace Industries.