portfolio

Symulator lotu śmigłowca W-3W Sokół

N

Oparty na autorskich rozwiązaniach technologicznych.

N

Unikalny w skali światowej.

N

Z powodzeniem użytkowany przez blisko 20 lat dzięki stałej opiece serwisowej ETC-PZL.

Symulator lotu do szkolenia załóg śmigłowców W-3W Sokół został opracowany na zlecenie sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient zdecydował się powierzyć projekt ETC-PZL Aerospace Industries ze względu na bogate doświadczenie oraz realizację niestandardowych przedsięwzięć w obszarze symulacji. Projekt stanowił wyzwanie – ze względu na brak tego rodzaju rozwiązań na rynku wymagał od ETC-PZL Aerospace Industries opracowania specjalistycznych autorskich technologii.

W efekcie powstał unikalny w skali światowej symulator lotu śmigłowca W-3W Sokół, charakteryzujący się innowacyjnymi rozwiązaniami  i stwarzający niezwykle szerokie możliwości szkoleniowe. Od momentu przekazania symulatora do użytkowania podlega on opiece serwisowej w ETC-PZL Aerospace Industries.

Symulator spotkał się z uznaniem ze strony klienta. W trakcie użytkowania potwierdzone zostało w praktyce, że symulator spełnia wszelkie oczekiwania. Dlatego też klientowi zależało, aby symulator  pozostał w użyciu i zamiast inwestycji w nowy sprzęt, zdecydował się na jego modernizację.

W 2019 r. symulator  przeszedł gruntowną modernizację. Aktualnie spełnia współczesne wymagania wojskowe oraz cywilne określone przepisami FSTD(H) poziom B z wyłączeniami. Symulator został odnowiony z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym:

N

Dokonano zmian w układzie prezentacji sytuacji zewnętrznej pozwalających na użytkowanie rzeczywistych NVG.

N

Przebudowano kabinę pilotów wraz z dostosowaniem jej do użycia googli NVG.

N

Zainstalowano dodatkowe stanowisko treningowe do szkolenia załogi śmigłowca z żołnierzami wojsk aeromobilnych w zakresie współpracy w naprowadzaniu śmigłowca do lądowania w terenie przygodnym.

N

Zainstalowano nową bazę terenu szczegółowo odwzorowującą okolice wszystkich polskich lotnisk wojskowych i komunikacyjnych.

Symulator spełnia wszelkie wymagania współczesnego procesu szkolenia wojskowych pilotów śmigłowcowych.

ETC-PZL Aerospace Industries jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, napisz do nas. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby przeanalizować potrzeby i zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Symulator lotu samolotu M-28 „Bryza”

N

Realizacja na zlecenie PZL Mielec S.A (Lockheed Martin Company) - jednego z największych producentów statków powietrznych.

N

Najbardziej nowoczesny symulator lotu samolotu M-28 na świecie.

N

Autorskie rozwiązania technologiczne odpowiadające na potrzeby użytkownika cywilnego i wojskowego.

Samolot M-28 doczekał się kilku wersji, w tym wojskowej, która wykorzystywana jest w polskiej Marynarce Wojennej (Bryza) oraz Polskich Siłach Powietrznych. Samolot posiada możliwość startu i lądowania na bardzo krótkich pasach i nieutwardzonych lądowiskach. Sprawdza się podczas lotów w różnorodnych warunkach pogodowych. Służy m.in. do patrolowania granic, akcji ratunkowych oraz poszukiwawczych. Wykorzystywany jest również przez armie innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Estonii, Wietnamu.

Symulator lotu samolotu M-28 „Bryza” został opracowany na zlecenie PZL Mielec S.A (Lockheed Martin Company) z przeznaczeniem dla Sił Powietrznych w Polsce.

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta, symulator został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał jednocześnie cywilne wymagania FSTD(A) poziom C, jak również specyficzne wymagania użytkownika wojskowego. Efektem prac  ekspertów ETC-PZL Aerospace Industries było opracowanie produktu , który aktualnie uważany jest za najbardziej nowoczesny symulator lotu samolotu M-28. Świadczy o tym m.in. wyposażenie symulatora w unikalne funkcje będące odpowiedzią na specyficzne wymagania klienta.

Symulator wyposażony jest w wymienne kabiny dwóch wersji samolotu M-28: z awioniką Gold Crown marki Honeywell – Bendix King oraz awioniką typu Glass Cockpit marki Rockwell Collins. System wizualizacji zastosowany w symulatorze umożliwia prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem rzeczywistych gogli noktowizyjnych (NVG), co stwarza szerokie możliwości szkoleniowe.

ETC-PZL Aerospace Industries jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, napisz do nas. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby przeanalizować potrzeby i zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu

Symulator do szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych

N

Realizacja na zlecenie policji niemieckiej.

N

Produkt z możliwością dostosowania do lokalnych warunków klienta.

N

Autorskie rozwiązania uwzględniające wymagania technologiczne i efektywność kosztową.

Symulator do szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych został opracowany na zlecenie policji bawarskiej w 2020 r.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie policji bawarskiej, które w sposób bardzo precyzyjny i szczegółowy określało potrzeby użytkownika, ETC-PZL Aerospace Industries przedstawiło autorski projekt symulatora. Opracowano zaawansowany system szkoleniowy przy jednoczesnej optymalizacji wskaźnika koszt/efekt.

Czas realizacji projektu przypadł na okres pandemii COVID-19. Pomimo wyzwań związanych z pandemią, ETC-PZL Aerospace Industries w ciągu kilku miesięcy zaprojektowało i wyprodukowało symulator, który następnie został zainstalowany u klienta.

Projekt spełnił wszelkie oczekiwania w zakresie innowacyjności zastosowanych rozwiązań oraz ekonomiki kosztów. Kolejne egzemplarze symulatora zostaną dostarczone do innych ośrodków szkoleniowych.

Symulator po zaadaptowaniu do lokalnych warunków, w tym oznakowania dróg, przepisów ruchu drogowego, kultury ruchu (sterowanej sztuczną inteligencją), może być z powodzeniem stosowany jako efektywne narzędzie nauki jazdy pojazdem uprzywilejowanym dowolnych służb w dowolnym kraju.

ETC-PZL Aerospace Industries jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, napisz do nas. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby przeanalizować potrzeby i zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Symulator badawczo-szkoleniowy dla kierowców

N

Realizacja na zlecenie wiodących ośrodków badawczych.

N

Dostosowanie pierwotnej wersji produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

N

Aktywny rozwój symulatorów pod kątem zmieniających się potrzeb i wyzwań klienta.

W ETC-PZL Aerospace Industries opracowano symulator do szkolenia kierowców. Symulator został stworzony z uwzględnieniem wszelkich wymogów regulacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314).

Produkt stał się prekursorem do opracowania symulatorów badawczych dla wiodących ośrodków badawczych zajmujących się problematyką medycyny transportu: Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera.

Konstrukcja oraz oprogramowanie symulatora zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w zakresie specyficznych warunków dostępnej infrastruktury i aparatury medycznej przewidzianej dla prowadzenia badań.

Nasze symulatory są z powodzeniem wykorzystywane do badania zdrowia kierowców oraz określania potrzeb zmian w oznakowaniu dróg.

ETC-PZL Aerospace Industries jest w stałej relacji z klientem dbając o zapewnienie prac modernizacyjnych oraz rozwój symulatorów pod kątem dostosowania do zmieniających się potrzeb.

ETC-PZL Aerospace Industries jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, napisz do nas. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby przeanalizować potrzeby i zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Symulator lotu samolotu PZL-130 TC-II Orlik

N

Oparty na autorskich rozwiązaniach technologicznych.

N

Unikalny w skali światowej.

N

Realizacja w ścisłej współpracy ze światowym liderem w produkcji samolotów.

Symulator lotu samolotu PZL-130 TC-II Orlik został opracowany na zlecenie Airbus Poland S.A. oraz Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Symulator wykorzystywany jest przez 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Został uruchomiony w 2020 r., równocześnie z wprowadzeniem do służby samolotów PZL-130 TC-II Orlik produkowanych przez Airbus Poland S.A.

W ETC-PZL Aerospace Industries tworzono już symulatory lotu samolotu PZL-130 Orlik, które przez lata służyły podchorążym w złożonym procesie szkolenia lotniczego. Projekt symulatora samolotu PZL-130 TC-II Orlik stanowił jednak zupełnie nowe wyzwanie, przede wszystkim ze względu na unikalne i bardzo rygorystyczne wymagania Sił Powietrznych będące pochodną planowanego zakresu szkoleń.

Projekt wymagał wypracowania autorskich rozwiązań  oraz ścisłej współpracy z producentem samolotu w zakresie pozyskiwania danych z prób w locie oraz bieżącego wprowadzania zmian wynikłych z rozwoju samolotu podczas procesu wdrażania do służby.

W efekcie prac, w ETC-PZL Aerospace Industries opracowano nowoczesny symulator o unikalnej konfiguracji i możliwościach treningowych. O unikatowości rozwiązania świadczy:

N

Wyposażenie w dodatkowe stanowisko instruktora pozwalające na lot w formacji, w tym możliwość szkolenia w lotach w ciasnych szykach.

N

Stworzenie możliwości nauki postępowania w przypadku lotu na około krytycznych kątach natarcia oraz po ich przekroczeniu.

N

Wyposażenie w system wizualizacji o rozdzielczości 2" kątowych oraz bazę terenu wiernie odwzorowującą otoczenie wszystkich lotnisk wojskowych i komunikacyjnych, co potęguje możliwość oddania realizmu lotu.

ETC-PZL Aerospace Industries jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, napisz do nas. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby przeanalizować potrzeby i zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Symulator do szkolenia dowódców policyjnych

N

Rozwiązanie innowacyjne w skali świata.

N

Przełożenie wizji i wyzwań klienta w produkt adresujący realne potrzeby.

N

Tworzenie różnych wariantów produktu w zależności od potrzeb.

Symulator do szkolenia dowódców operacji policyjnych został opracowany na potrzeby Polskiej Policji, przy współpracy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w celu przygotowania funkcjonariuszy do prowadzenia operacji utrzymania i przywracania porządku podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Policja po raz pierwszy stanęła przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa podczas masowej międzynarodowej imprezy sportowej na taką skalę. Niestandardowe wydarzenie wymagało opracowania  wyjątkowych narzędzi szkoleniowo-treningowych.

W efekcie prac, bazując na wizji i zrozumieniu potrzeb klienta, opracowano o wiele bardziej uniwersalny symulator szkoleniowy niż pierwotnie oczekiwano. Stworzono unikalny system, który poprzez szkolenia i treningi, pozwala na przygotowanie służb porządkowych do różnego rodzaju wydarzeń masowych o skali do 50 000 uczestników.

Symulator jest z powodzeniem wykorzystywany podczas szkoleń i treningów prowadzonych w ośrodku kształcenia kadr dowódczych policji w Szczytnie w celu przygotowania oficerów, funkcjonariuszy i przedstawicieli innych służb oraz administracji do odpowiedniego zabezpieczenia wydarzeń masowych (np. demonstracje, eventy), jak również postępowania w przypadku masowych zamieszek (np. zabezpieczenie terenu, przywracanie porządku).

Symulator został bardzo dobrze oceniony przez klienta i uczestników szkoleń, co zainicjowało realizację kolejnych projektów we współpracy z Policją. W ETC-PZL Aerospace Industries opracowano uproszczoną wersję symulatora, która wykorzystywana jest w szkoleniach i treningach dla specjalistów od bezpieczeństwa wewnętrznego na Wydziale Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warszawskiego.

W  projektowaniu naszych rozwiązań, zwracamy szczególną uwagę na   całkowite koszty poniesione przez klienta, z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych (TCO – Total Cost of Ownership). W ramach współpracy z naszymi klientami oferujemy także usługi serwisowe [hiperlink: Serwis],

ETC-PZL Aerospace Industries jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze symulatory mogą wesprzeć Twoją działalność, napisz do nas. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby przeanalizować potrzeby i zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!