Usługi

Jesteśmy ekspertami w opracowywaniu unikalnych rozwiązań, odpowiadających na indywidualne potrzeby partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Dlatego też, w centrum naszego zainteresowania jest zawsze klient.

Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od zbadania wyzwań i potrzeb po opiekę powdrożeniową i rozwój. Budujemy długofalowe relacje partnerskie poprzez:

N

Instalację urządzeń

N

Szkolenie personelu

N

Opiekę serwisową mającą na celu zapewnienie prawidłowego działania przez cały cykl życia produktu

N

Usługi modernizacyjne sprzętu i oprogramowania

N

Doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania symulacji w szkoleniach oraz optymalizacji prcesów szkoleniowych

N

Rozwój (upgrade) produktów w oparciu o nowe wyzwania i potrzeby klienta.

Decydując się na współpracę z ETC-PZL Aerospace Industries, klient otrzymuje gwarancję długofalowego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa.